• Nefis ve ruh, Kur’an’da çokça kullanılan kavramlardandır.
  Ancak, bu kavramların Kur’an’ın inişinden sonraki anlamlandırılmalarına,
  ruhu insanlara, meleklere, ulûhiyete tatbik eden hıristiyanlar ile Yeni Eflatuncuların çok büyük etkisi olmuştur.
  Aristocular nefsi rûhiyat bakımından birçok tahlile tabi tutmuşlardır.
  İslam felsefe tarihinde el-Kindi, Yeni Eflatunculuğun ruh telakkisini
  İslam dünyasına ilk taşıyan filozof olmuştur. Daru’l-Hikme’deki çeviri
  faaliyetleri birçok müslüman zihnin İslam’ın özgün terminolojisi ile ilgili
  olarak bulanmasına yol açmıştır. Plotinus’un Ennead’lar eserinin çevirisinden sonra müslümanlar insan ruhunun ilk önce nefis veya akıl vasıtasıyla tek mutlak sebepten aktığı (tecelli) anlayışını almışlardır. Buna göre insan rûhu ezeli bir karaktere sahiptir. Ölmez, ebedidir ve makul bir cevherdir. Buna göre ruhun kurtuluşu duygular aleminin bedeni arzulardan kurtulup,
  rûhi cevherin ebedi alemine dönmekle mümkündür. Tasavvuf düşüncesinde de ruhun menşei, mahiyet ve geleceği, ezeliyeti, ebediyetiyle ilgili birçok şey üretilmiştir.
  Nefis kelimesiyle ilgili zihinsel bulanıklık, ruh terimiyle alakalı olarak da sürdürülmüştür.
  Kur’an’a yabancı bir kültürle Kur’an’a yaklaşanlar, vahiy meleği anlamına gelen ruh’u bile insan ruhuyla alakalandırmaya çalışmışlardır. Oysa Kur’an’da ruh kelimesiyle genellikle insan ruhu kast edilmemiştir.
  Eski Yunan kültüründeki ruh-beden karşılığı, modern çağlarda Descartes’in kartezyen felsefesiyle beslenmiş ve bugün ruh denince akla genellikle insandan ayrı, ezeli-ebedi bir varlık gelmektedir.
  Halbuki ruh terimiyle Kur’an’da genellikle vahiy, vahiy meleği kast edilmiştir.
  Meleklerle ilgili olarak Kur’an’da hiçbir zaman “nefis” kavramı kullanılmamıştır.
  Fakat nefsin çoğulu “enfüs”, insan ve cin topluluğunu ifade etmek için kullanılmıştır.

  Dini sohbet, nefis ve ruh nedir, nefis ve ruhun tarifi

  Bir önceki yazımız olan Kuran'ı Kerim'e Göre İnsanın Yaratılışı Nasıldır başlıklı makalemizde çamurdan, Hz. Âdem (as) ve İlim hakkında bilgiler verilmektedir.

Yazar

Kalp midir insana sev diyen, Yoksa yalnızlık mıdır körükleyen, Sahi nedir sevmek;bi muma ateş olmakmı, Yoksa yanan ateşe dokunmak mı? Şems-i Tebrizi
Önceki Yazı:Bu Sayfanın Çevirisini Yap
Sonraki Yazı:Ender Tekin Can Ahmed’ine Yandım

Yorumlar

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

Dini Sohbet İslami Sohbet Dini Chat Dini Sohbet Odaları Bu tema Mehmet TÜRK tarafından düzenlenmistir. Hiçbir sekilde kopyalanamaz.