• dini sohbet, islami sohbet

  Peygamberimiz (a.s.)ın Doğumu, Doğum Tarihi ve Doğum Yeri

  Peygamberimiz (a.s.); Fil yılında, Rebiülevvel ayının 12. Pazartesi günü,[66] tanyeri ağarırken,[67] Şı’b'daki evlerinde doğdu.[68]

  Riyaziyecilere göre; doğum tarihi şemsî aylardan Nisan ayının yirmisine rastlamış,[69] Mısırlı Mahmud Felekî Paşa da, bunun Milâdî 571 yılı 20 Nisan Pazartesi gününe rastladığını hesapla doğrulamıştır.[70]

  Peygamberimiz (a.s.)ın doğduğu ev: Şı’b'da, Hâşim’den Abdulmuttalib’e kalan, ondan da Peygamberimiz (a.s.)ın babası Hz. Abdullah’ın hissesine düşen ev olup, “Mevlid Sokağı” diye anılan Ebu Talib Şı’b'ı caddesinde, Leyl sokağında idi.[71]

  Peygamberimiz (a.s.)ın doğumu gecesinde, Abdurrahman b. Avf’ın annesi Şifa Hatun da hazır bulunup ebelik etmiştir.[72]

  Peygamberimiz (a.s.)dan üç yaş büyük olan amcası Hz. Abbas da; Hz. Âmine’nin bir oğlan çocuğu doğurduğu haber verilince, annesinin sabahleyin kendisini elinden tutup oraya götürdüğünü, Peygamber (a.s.)ın evlerinin ortasında yattığı yerde döşeğine ayağıyla vurduğunu hâlâ görür gibi olduğunu ve orada bulunan kadınların kendisini onun üzerine çekip “Öp kardeşini!” dediklerini bildirir.[73]

  [66] İbn İshak, İbn Hişam , Sîre, c. 1, s. 167, İbn Sa’d, Tabakât, c. 1, s. 101, Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. 4, s. 215, Tirmizî, Sünen, c. 5, s. 589, Belâzurî, Ensâbu’l-eşrâf, c. 1, s. 92, Taberî, Târih, c. 2, s. 125, Hâkim, Müstedrek.c. 2, s. 603, İbn Abdilberr, İstiâb, c. 1, s. 30, Ebu’l-Ferec İbn Cevzî, el-Vefâ, c. 1, s. 90, İbn Seyyid, Uyûnu’l-eser, c. 1, s. 26, Zehebî, Târîhu’l-İslâm, s. 23, Ebu’l-Fidâ, el-Bidâye ve’n-nihâye, c. 2, s. 261, İbn Haldun, Târîh, c. 2, ks. 2, s. 4.

  [67] Zehebî, Târîhu’l-İslâm, s. 25, 26, Kastalânî, Mevâhibu’l-ledünniye, c. 1, s. 34.

  [68] Taberî, Târîh, c. 2, s. 1 25, Süheyli, Ravdu’l-ünüf, c. 2, s. 90.

  [69] Süheyli, Ravdu’l-ünüf, c. 2, s. 159, Zehebî, Târîhu’l-İslâm, s. 27, Ebu’l-Fidâ, el-Bidâye ve’n-nihâye, c. 2, s. 261, Kastalânî, Mevâhibu’l-ledünniye, c. 1, s. 34.

  [70] Mahmud Felekf Paşa’dan naklen Şiblî, Sîretü’n-Nebî, c. 1, s. 189-1 90.

  [71] Ezrakî, Ahbâru Mekke, c. 2, s. 198.

  [72] Ebu’l-Fidâ, el-Bidâye ve’n-nihâye, c. 2, s. 264, Halebî, İnsânu’l-uyûn, c. 1, s. 103.

  [73] Hâkim, Müstedrek, c. 3, s. 320.

  M. Asım Köksal, İslam Tarihi, Köksal Yayınları: 1/24-25.

  islam, islami sohbet, dini sohbet, dini chat, nur sohbet, islami chat merkezi,peygamberimizin doğum tarihi doğum yeri, hz muhammed s.a.v doğumyeri ve tarihi,peygamberimiz nerde doğmuştur, peygamberimizin doğum yeri ve tarihi nedir,

  Bir önceki yazımız olan Hz Peygamberin Allahı Zikredişi başlıklı makalemizde Allah'a hamd, Allah'ı zikrederdi ve dini sohbet hakkında bilgiler verilmektedir.

Yazar

Kalp midir insana sev diyen, Yoksa yalnızlık mıdır körükleyen, Sahi nedir sevmek;bi muma ateş olmakmı, Yoksa yanan ateşe dokunmak mı? Şems-i Tebrizi
Önceki Yazı:Kuranı Kerim Yüksek Ahlak Öğretir
Sonraki Yazı:Hz Peygamberin Allahı Zikredişi

Yorumlar

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

Dini Sohbet İslami Sohbet Dini Chat Dini Sohbet Odaları Bu tema Mehmet TÜRK tarafından düzenlenmistir. Hiçbir sekilde kopyalanamaz.